Aktualności

Informacja – Dodatek Osłonowy

I N F O R M A C J A

Gminnego  Ośrodka  Pomocy Społecznej w Krasocinie

Informujemy, że do dnia 30 kwietnia 2024 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – DODATEK OSŁONOWY

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.  Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody za 2022 r. nie przekraczają :    

 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym 

1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz.775 ze zm.).

Wysokość dodatku osłonowego w 2024 roku wynosi:

228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 – 3 osób,

486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 – 5 osób,

657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi dodatek osłonowy za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wynosi :

286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

     822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego według nowego wzoru należy składać  w siedzibie Ośrodka.  Wypłata dodatków osłonowych zostanie zrealizowana jednorazowo, w terminie do 30 czerwca 2024 roku.

Więcej informacji :  https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

tel. GOPS -3917 316 w. 16 i 17

Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 w okresie od grudnia 2023 do października 2024

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2023 – październik 2024

Pomoc Żywnościowa jest przekazywana przez Kielecki Bank Żywności do Organizacji Lokalnych Partnerskich (OPL), które bezpośrednio dystrybuują produkty spożywcze do osób potrzebujących na terenie województwa świętokrzyskiego.

Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej:

Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 ze zm.) i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

1 823,60 zł. netto dla osoby samotnie gospodarującej, 1 410,00 zł. netto dla osoby w rodzinie.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych (OPL).

 1. warsztaty kulinarne;
 2. warsztaty edukacji ekonomicznej;
 3. warsztaty dietetyczne;
 4. warsztaty niemarnowania żywności;
 5. inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących.

Zestaw na Podprogram 2023 dla jednego odbiorcy końcowego obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości około 34 kg:

1)Artykuły warzywne i owocowe

– Groszek z marchewką 1,6 kg

– Koncentrat pomidorowy 0,96 kg

– Dżem truskawkowy 1,2 kg

2) Artykuły skrobiowe

– Makaron jajeczny świderki 2,5 kg

– Mąka pszenna 4 kg

– Kasza jęczmienna 1,5 kg

– Płatki owsiane 1 kg

– Herbatniki maślane 0,6 kg

– Kawa zbożowa rozpuszczalna 0,4 kg

3) Artykuły mleczne

–  mleko UHT 6 l

– Ser podpuszczkowy dojrzewający 1,2 kg

4) Artykuły mięsne

– Szynka wieprzowa mielona 1,2 kg

– Szynka drobiowa 1,2 kg

– Pasztet wieprzowy 0,48 kg

– Szprot w oleju 0,68 kg

5) Cukier

– Cukier biały 4 kg

6) Tłuszcze

– Olej rzepakowy 4 l

7) Dania gotowe

– Fasolka po bretońsku 1,5 kg

Link do strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, gdzie osoby mogą zapoznać się ze szczegółami: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2023

SKIEROWANIA do otrzymania pomocy żywnościowej można odbierać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie w godzinach pracy Ośrodka w dniach od 12 do 29 lutego 2024 r.  Dodatkowe informacje pod nr tel. 41 3917316 ;    503 186 727.

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – edycja 2024

Gmina Krasocin przystępuje w 2024 roku do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja  2024, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. Dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. Osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ( zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2023 r. poz.100, z późn.zm))

– poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Usługi opieki  wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną. Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej będzie uzależniony od osobistej sytuacji uczestnika Programu, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju  niepełnosprawności osoby, nad którą sprawowana jest opieka.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie prosimy o kontakt z  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w  Krasocinie, numer telefonu –   41 39 17 316, kom. 503 186 727, lub osobiście w siedzibie Ośrodka. Zgłoszenia przyjmujemy do 31 stycznia 2024 r.

Ważne strony gdzie można uzyskać informacje:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU RESORTOWEGO MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ: „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – EDYCJA 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie ogłasza nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024, który zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

 1. dzieciom do ukończenia 16. roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
 2. osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności:
 3. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 4. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 5. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5
  i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.)

Usługi asystencji osobistej będą w szczególności polegać na pomocy asystenta osobie z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

Więcej „NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU RESORTOWEGO MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ: „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – EDYCJA 2024”

Kolonie dla dzieci rolników z dotacją FSUSR

Dzień dobry

W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, organizujemy kolonie dla dzieci rolników, w Białym Dunajcu k/Zakopanego, w terminie 27.07.2023 – 04.08.2023 r. Opłata za kolonie wynosi jedynie 500zł. Zapewniamy transport autokarowy, miejsce zbiórki – we Włoszczowej.

Zapraszamy do współpracy i prosimy o pomoc w rekrutacji dzieci.

W załączeniu przesyłamy informacje i dokumenty.

Z wyrazami szacunku

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras

ul. Kościelna 5a/1, 20-307 Lublin

tel. 81 746 19 85 wew.2

tel. 664-152-320

Załączniki do pobrania:

 1. !Informacje_dla_Instytucji_KOLONIE_dla_dzieci_rolników_2023 T5
 2. Program Biały Dunajec 2023 T5
 3. Informacje dla Rodziców KRUS LATO 2023
 4. Karta_kwalifikacyjna_S_KRUS_2023_LATO
 5. Lista_uczestników_wypoczynku_KRUS_LATO_2023

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2021 Plus

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023  – sierpień 2022, a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  luty 2023 – sierpień 2023

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Kielcach do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa świętokrzyskiego  która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

Więcej „PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020”

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2021 Plus

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023  – sierpień 2022,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  luty 2023 – sierpień 2023

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Kielcach do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa świętokrzyskiego  która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

Więcej „PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020”

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie informuje,  że od 13.02.2023r. do 28.02.2023r. można ubiegać się o skierowania uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2021Plus.
Z pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudniej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 8 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej:

– 1.707,20 zł netto – dla osoby samotnie gospodarującej,
– 1.320,00 zł netto – dla osoby w rodzinie.

Ubiegając się o skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej należy udokumentować sytuację dochodową rodziny za miesiąc  styczeń 2023r.  Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane indywidualnie o terminie i miejscu  wydawania żywności.

Liczba osób, mogących  skorzystać z pomocy żywnościowej jest ograniczona.